Kunnen wij u helpen?

Telefonisch

088 3100 500
Op werkdagen bereikbaar tot 13:00 uur

Email

Info@beter-uit.nl

Maak een afspraak

088 3100 500
Zo bent u echt Beter Uit
  • 40 jaar vertrouwd
  • Reizen in eigen sfeer
  • Ontmoeting en verbinding
  • Enthousiaste reisleiders
  • Goed verzekerd op reis

Een interview met... David van Ballegooijen


Sinds wanneer bent u reisleider bij Beter Uit?

Ik ben vanaf 1998 reisleider en ik doe meestal twee reizen per jaar, soms meer, dus het aantal moet tussen de 55/65 reizen zijn geweest.

Welke reis heeft veel indruk op u gemaakt? 

 Een reis die veel indruk op mij heeft gemaakt, was een millennium reis in december 1999. De reis was georganiseerd door Hour of Power in Amerika ( toen nog vanuit de Crystal Cathedral) en bestond uit 1000 deelnemers. De meesten uit Amerika en verder ook uit de overige werelddelen. Ook ongeveer 80 deelnemers uit Nederland. Veel werd er toen organisatorisch uit de kast gehaald. In totaal trokken we met 18 bussen door Israël. Een week met negen bussen in het noordelijk gedeelte en daarna wisselen met het zuiden. Een dienst met Robert Schuler op het meer van Galilea met alle boten aan elkaar die beschikbaar waren. Er werden ook 1000 bomen gepland in het bijzijn van de Israëlische regering. De reis eindigde op 1ste Kerstdag met een nachtelijke dienst in de velden van Bethlehem die werd geleid door de  Robert Schuler met bekende artiesten , die rechtstreeks door CNN werd uitgezonden en gelijktijdig wisselend werd geschakeld met Chrystal cathedral waar ook een dienst werd gehouden.

Wat betekent samen beleven, samen geloven voor u? 

Reizen met Beter Uit is de verbondenheid door het geloof. Het omzien naar elkaar. De ontmoeting met mede-christenen samen op vakantie is bijzonder waardevol. Een andere reis die mij is bijgebleven was mijn eerste reis in 1998, een jongerenreis naar Cyprus. Met de groep gingen we naar de plaatselijke dienst die gehouden werd in een kerk annex zendingshuis, de MER, Middle East Reformed Fellowship in Larnaca. De dienst werd verzorgd door zendingswerkers uit diverse landen uit het Midden Oosten. Na de dienst werden wij uitgenodigd voor koffie en een maaltijd. De gesprekken die toen plaatsvonden met de zendingswerkers en onder welke omstandigheden zij in hun thuisland en familie behandeld werden maakte heel veel indruk op ons. Iedereen wilde ook naar de middagdienst en zongen na de avondmaaltijd gezamenlijk veel christelijke liederen afwisselend in het Engels en Arabisch. De verbondenheid met deze zendingswerkers die drie weken vanuit hun thuisland naar het zendingshuis kwamen om zich weer op te laden werd de hele reis in verwondering gevoeld. De slogan van nu, samen geloven, samen beleven.