Kunnen wij u helpen?

Telefonisch

088 3100 500
Op werkdagen bereikbaar tot 15:00 uur (woensdag tot 13:00)

Email

Info@beter-uit.nl
Zo bent u echt Beter Uit
  • 40 jaar vertrouwd
  • Reizen in eigen sfeer
  • Ontmoeting en verbinding
  • Enthousiaste reisleiders
  • Goed verzekerd op reis

Stichting Geven & Leven


Beter Uit is méér dan alleen vakantie!
Want wist u / je dat een vakantie met Beter Uit meer is dan vakantie alleen? U / je ondersteunt onze Stichting Geven & Leven. Deze stichting steunt wereldwijd projecten voor mensen die leven onder uitzichtloze omstandigheden; we geven hen een nieuwe kans op leven, op een menswaardig bestaan.
Dankbaar zijn we voor de betrokkenheid van onze Beter Uit reizigers. Vanuit het hulpfonds is al ruim drie miljoen euro bij degenen terecht gekomen waar hulp het hardst nodig is. Iedere euro gaat 100% naar hen die onder erbarmelijke omstandigheden leven; die in een uitzichtloze situatie verkeren. Alle kosten die gemaakt moeten worden, worden door Beter Uit vanuit haar reisopbrengsten gefinancierd. Dat is uniek.

Update hulpfonds Geven en Leven 2024:

Tijdens onze reizen en op onze vakantieparken is deze zomer tijdens de kerkdiensten gecollecteerd voor de doelen van Geven en Leven. We zijn dankbaar voor de giften die wij hebben mogen ontvangen.

O.a. hebben de volgende organisaties dit jaar inmiddels  financiële steun ontvangen:

- Filipijnen, bestemd voor kinderen die rond de grootste vuilnisbelt ter wereld leven

- Syrie. Christenen van een dorp waar het leven als christen zwaar is in het door oorlog verscheurde land.

-  Wereldwijd. Joni and friends, een christelijke organisatie die zich wereldwijd inzet om de 1 miljard mensen met een beperking te helpen, met rolstoelen en andere middelen én het evangelie.

- Afrika. Mercy Ships, de varende ziekenhuizen die de allerarmsten uit Afrika gratis van medische hulp voorzien.


Projecten Stichting Geven & Leven Stichting Geven & Leven selecteert zijn hulpprojecten zorgvuldig. Projecten moeten bewezen effectief zijn en hulp bieden aan degenen die het het harst nodig hebben. We volgen deze projecten dan ook op de voet. Onder andere de volgende projecten worden door Stichting Geven & Leven ondersteund:


Mercy Ships Getekend door een immens gezwel aan zijn gezicht, verstoten door zijn omgeving en zo wanhopig dat hij zelfmoord wilde plegen, kwam de jonge Nigeriaan Eben Haezer na een lange reis aan in de Congolese havenstad Pointe-Noire. Daar onderging hij meerdere operaties aan boord van de Africa Mercy, een ziekenhuisschip met vijf operatiekamers en ruim 450 toegewijde vrijwilligers. Dankzij de ingrepen heeft Eben een kans op een menswaardig bestaan gekregen. Het verhaal van Eben staat niet op zichzelf. Velen hebben op dezelfde wijze als Eben aan boord van de Africa Mercy wonderen verricht waarbij uitzicht op een menswaardige leven is geboden. Het schip van de medische hulporganisatie Mercy Ships komt daar waar hulp het hardst nodig is. “Hoop bieden aan kansloze medemensen”: , dat is de missie die de Stichting Geven en Leven en Mercy Ships verbindt.
New Life Centre Dankzij de liefdevolle opvang in het New Life Centre krijgen verwaarloosde en misbruikte meisjes kans op een nieuw en waardig bestaan. Zoals Dog Cheng, die zicht heeft ontwikkeld tot een briljant studente. Uitbuiting en misbruik van kinderen behoren tot een van de grootste problemen van deze tijd in Thailand. Al meer dan 15 jaar ondersteunt Stchting Geven & Leven Thaise meisjes die gedwongen in de kinderprostitutie zijn geraakt.


Joni and Friends Joni and Friends richt zich op mensen met een lichamelijke beperking. Het is vooral in de zogenaamde 3e wereldlanden waar deze kinderen in een uitzichtloze situatie terecht komen. Ieder kind heeft een talent van God ontvangen. Joni and Friends ondersteunen en coachen juist deze kwetsbare kinderen waardoor ook zij zich binnen hun gemeenschap en kerk kunnen ontplooien.Doneren? Tijdens alle vakanties van Beter Uit wordt op zondag gecollecteerd voor de Stichting Geven & Leven.100% van de collect-opbrengst komt ten goede aan de diverse projecten dit Stichting Geven & Leven ondersteunt. Dankbaar zijn we voor iedere donatie: groot en klein. U / je kunt een donatie overmaken op rekeningnummer NL19 RABO 0391 7283 93 t.n.v. Stichting Geven en Leven. Hartelijk dank voor uw / jouw gift!


ANBI status Stichting Geven en Leven heeft van de belastingdienst de ANBI beschikking ontvangen. Giften aan de stichting zijn hierdoor aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.


Algemene verantwoording

ANBI verantwoording Geven en Leven (opent als PDF in een nieuw scherm)

Jaarlijkse verantwoording
Verantwoording 2020 (opent als PDF in een nieuw scherm)
Verantwoording 2021 (opent als PDF in een nieuw scherm)
 
Balans
Balans 2020 & 2021 (opent als PDF in een nieuw scherm)
 
Verslag activiteiten
Verslag activiteiten 2020 & 2021 (opent als PDF in een nieuw scherm)