Bij Beter Uit bent u altijd beter uit!

Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief

1001UG  033
Beter Uit
Hulpfonds
ons aanbod

Het Beter-uit Hulpfonds biedt kanslozen uitzicht op een menswaardig bestaan

Het Beter-uit Hulpfonds steunt wereldwijd projecten voor mensen die leven onder uitzichtloze omstandigheden. Dankzij de betrokkenheid van talloze Beter-uit-reizigers kon het fonds al bijna drie miljoen euro bijdragen op plekken waar hulp het hardst nodig is.

Beter Uit Hulpfonds

Bijna drie miljoen euro kon het Hulpfonds al uitkeren ter ondersteuning van bijzondere hulpprojecten. Met veel dank aan de Beter Uit Reizigers die met een donatie van hun betrokkenheid blijk gaven, tijdens de zondagse collectes op onze reizen of in respons op de Geven en Leven-folder die zij met hun reisbescheiden kregen.


Het Beter Uit Hulpfonds selecteert zijn hulpprojecten zorgvuldig. Projecten moeten bewezen effectief zijn en ten goede komen aan hen die hulp het dringendst nodig hebben. Doel is om projecten langdurig te steunen. De geselecteerde projecten worden door het Hulpfonds op de voet gevolgd. Ook wordt er op toegezien dat de donaties − en dat is uniek − voor honderd procent naar de projecten gaan. Alle overheadkosten worden gedragen door Beter Uit. De erkenning is aangevraagd bij het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF).

Doneren?

Het rekeningnummer van het Hulpfonds is NL19 RABO 0391 7283 93 t.n.v. Hulpfonds Beter-uit Reizen. Hartelijk dank voor uw gift!

 

Centraal Bureau Fondsenwerving

De erkenning voor het Hulpfonds door het Centraal Bureau Fondsenwerving is aangevraagd. Uniek is dat het geld voor 100% naar de projecten gaat.


ANBI status
Stichting Hulpfonds Beter-uit Reizen heeft van de belastingdienst de ANBI beschikking ontvangen. Giften aan de stichting zijn hierdoor aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Bij Beter Uit bent u altijd beter uit!

Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief