Kunnen wij u helpen?

Telefonisch

088 3100 500
Op werkdagen bereikbaar tot 13:00 uur

Email

Info@beter-uit.nl

Maak een afspraak

088 3100 500
Zo bent u echt Beter Uit
 • 40 jaar vertrouwd
 • Reizen in eigen sfeer
 • Ontmoeting en verbinding
 • Enthousiaste reisleiders
 • Goed verzekerd op reis

De actie wordt georganiseerd Beter Uit B.V. (Beter Uit) gevestigd aan de Kalkovenweg 16, 2401 LK, Alphen aan den Rijn

De naam van de actie is: “Win jouw reis terug” hierna: actie genoemd

Voorwaarden voor deelname

 • Deelnemer is minimaal 18 jaar oud;
 • Bij deelname aan de actie door een minderjarige is toestemming van een ouder nodig
 • Deelnemer doet door het maken van een boeking voor het seizoen 2024 mee aan de actie met de door hem of haar opgegeven adresgegevens.
 • Deelnemer gaat akkoord dat bij winst zijn of haar naam en woonplaats gebruikt kan worden in communicatie-uitingen van Beter Uit, zoals de website, social media kanalen en persberichten.

Spelregels

 • De actie loopt van 20 oktober t/m 30 november 2023;
 • Je doet automatisch mee aan de actie wanneer je gedurende de actieperiode een reis boekt voor het seizoen 2024 bij Beter Uit reizen.
 • Het terug te winnen bedrag geldt voor de reissom van 1 deelnemer
 • De winnaar zal willekeurig gekozen worden.
 • Over de uitslag kan niet word gecorrespondeerd.

Algemeen

 • Beter Uit zal alle persoonsgegevens die zij verkrijgt in het kader van deze actie vertrouwelijk en conform de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandelen;
 • Beter Uit behoudt zich het recht voor elke deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien deze op enige wijze in strijd handelt met deze actievoorwaarden, of onvolledige, onjuiste, of misleidende gegevens verstrek.
 • Boekers gaan tijdens de actieperiode akkoord met deze actievoorwaarden. De actievoorwaarden zijn terug te vinden op Beter-uit.nl
 • Deze actievoorwaarden gelden aanvullend op de algemene voorwaarden van Beter Uit.
 • Beter Uit behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen zonder dat Beter Uit daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. De voorwaarden worden tijdens de looptijd van de Actie niet ten nadele van de deelnemer gewijzigd.
 • Onder voorbehoud van kennelijke druk-, type- en zetfouten.